CarBOADR е пилотен проект на ARTIFEX D.S. и ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ, чрез който предоставяме възможност на наши партньори да реализират допълнителен доход от реклама върху таксиметровите си автомобили.

Какво представлява услугата CarBOARD за собственици на таксиметрови автомобили и шофьори?

Ние наемаме детайли от вашият автомобил, като прибавяме допълнителен доход към месечният ви бюджет.

  • Автомобилът, с който кандидатствате трябва да е произведен след 2008 г. и да има добър външен вид
  • Да сте собственик на автомобила или негов ползвател, притежаващ нотариално заверена декларация за съгласие от собственика за поставяне на рекламни елементи по интериора и екстериора му

Да, разбира се! Ще имате възможност да избирате най- подходящата реклама за вас измежду предложенията на различни рекламодатели.

Не! Единственият разход от ваша страна е времето, необходимо за поставянето и премахването на рекламите върху автомобила- 2 до 4 часа.

Преди откриване на всяка рекламна кампания изпращаме покани към всички наши партньори. Ако прецените, че желаете да вземете участие в нея ще трябва да подадете заявление, след което на предоставената за контакт електронна поща ще ви изпратим съобщение с допълнителни инструкции.
Всяка кампания е с определена квота и изисквания за автомобили. След нейното запълване набирането на участници се преустановява.

Отчитането на сумите за предходния календарен месец се прави между първо и двадесето число на следващия, а  плащанията към вас ще се извършват чрез банков превод между двадесето и двадесет и пето число, независимо от натрупаната сума за отчетения период.

Да, има и бонуси! Стремим се да стимулираме нашите партньори чрез различни бонусни схеми и предложения.

При изпълнение на минималните изисквания и норми гарантираме минимален брутен доход от 100лв./месец на всеки наш партньор, участващ в кампания. Горната граница на дохода зависи изключително много от рекламодателите и техните възможности.

Кандидатствайте за CarBOARD партньор